Persisch (فارسی)

مشاوره و اسکان در تمام ساعات شبانه روز و تمام ایام هفته: تلفن 46733-04321

زنان و همچنین فرزندان زنانی که مورد خشونتهای فیزیکی، روحی و جنسی قرار گرفته اند یا زندگیشان از این بابت در معرض خطر می باشد از مشاوره ها و حمایتهای مرکز خصوصی „حمایت از زنان „بهره مند می گردند
خشونت ابعاد متفاوتی می تواند داشته باشد
کتک زدن، تهدید کردن، فریاد کشیدن، زندانی کردن، آزار جنسی، تجاوز، کنترل نامحسوس، ازدواج اجباری وغیره
هر زنی و به هر نحوی که خشونت را تجربه کرده باشد یا از جانب همسر، پدر، دوست، خانواده، همسایه و یا هر کس دیگری مورد تهدید قرار گرفته باشد می تواند در مرکز حمایت از زنان، سرپناهی برای سکونت بیابد
مرکز حمایت از زنان به هر زنی
با هر میزان از سلامتی
شرایط مالی
ملیت
و اجازه اقامت
خوش آمد می گوید
در این مرکز زنان زندگی روزانه خود را شخصا و با مسولیت خودشان سازماندهی می کنند و می توانند تا هر زمانی که نیازمی بینند در این مرکز اقامت داشته باشند
اعضای این مرکز رازدار شما بوده و همگی ملزم به حفظ اسرار شما می باشند
.مشاوره و زندگی در مرکز حمایت از زنان مجانی، با هویت مستعار، 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز می باشد

:در شرایط اضطراری می توان مراحل زیر را جهت دسترسی و بهره مندی از خدمات مرکز حمایت از زنان انجام داد
تصمیمم را گرفته ام به مرکز حمایت از زنان میروم
مرحله اول

ابتدا با مرکز حمایت از زنان شهر

(Neumünster، (Frauenhaus Neumünster

) با شماره تلفن 46733-04321 تماس برقرار نمایید. اعضای این مرکز اطلاعات لازم را در مورد فضای سکونت موجود در اختیار شما قرار می دهند. در صورتی که این مرکز قادر به اسکان شما باشد کلیه اطلاعات لازم در اختیار شما قرار می گیرد.

:مرحله دوم: کلیه وسایل مورد نیازتان را در چمدان قرار دهید. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

         کارت شناسایی یا پاسپورت
شناسنامه
مدارک مربوط به ازدواج
صورت حساب بانکی
کارت بانکی
پول نقد در صورت وجود
گواهی کار یا حقوق بازنشستگی
کارت بیمه خدمات درمانی
داروهای ضروری
مدارک مربوط به پرداخت مالیات حقوق
کارت وضعیت اقامت یا اجازه کار
اجاره نامه محل سکونت
کلید ها
و یا هر وسیله دیگری که فکر می کنید مورد نیاز است را همراه خود داشته باشید

مرحله سوم: در صورت لزوم وسایل مورد نیاز فرزند یا فرزندانتان را نیز در چمدان قرار دهید،  از جمله  این وسایل می توان به موارد زیر اشاره کرد

شناسنامه 
کارت شناسایی یا پاسپورت
مدارک مربوط به ازدواج
صورت حساب بانکی
کارت بانکی
پول نقد در صورت وجود
گواهی کار یا حقوق بازنشستگی
کارت بیمه خدمات درمانی
داروهای ضروری
مدارک مربوط به پرداخت مالیات حقوق
کارت وضعیت اقامت یا اجازه کار 
اجاره نامه محل سکونت
کلید ها
و یا هر وسیله دیگری که فکر می کنید مورد نیاز است را همراه خود داشته باشید

مرحله چهارم:

چمدانهای خود را بردارید، خانه را ترک نمایید. شما در مرکز حمایت از زنان  جهت یک زندگی دلخواه، کمکهای مورد نیاز را دریافت خواهید کرد.