български (Bulgarisch)

В независимия (автономен) приют жените и техните деца получават  закрила, консултации и помощ, ако са преживяли физическо,психическо или сексуално насилие или са непосредствено застрашени от това.

Насилието има много лица:

Удари, заплахи, крещене, заключване, сексуален тормоз и изнасилване, сталкинг (преследване и заплахи, телесен и психически тормоз), насилствено женене, грубо и арогантно отношение, преследване и опити за контролиране, генитално осакатяване на жени (Female Genital Mutilation- FGM) и др.

Всяка жена и нейните деца, която е застрашена или заплашена с насилие от нейния съпруг( бивш партньор), семейство, съседи или други хора, могат да намерят убежище в приюта.

Всяка жена има право да бъде настанена в приюта, независимо от нейното здравословно и финансово състояние, както и от правото й на пребиваване в страната.

 Жените организират ежедневието си сами и могат да останат в приюта докато е необходимо.

 Служителите са длъжни да пазят конфиденциалност (тайна).

Консултациите и пребиваването в приюта е анонимно и безплатно.

Списък при спешни случаи

Вие можете да се свържете с нас на денонощния телефонен номер 04321- 46733  на приюта за жени в град Ной Мюнстер. На този номер можете да получите информация за налични свободни места, както и всякаква друга информация свързана с настаняването в приюта.

При желание да бъдете настанени, моля да осигурите следните документи и вещи:

 • Дрехи
 • Хигиенни материали
 • Паспорт/лична карта/лична карта на детето
 • Акт за раждане
 • Брачно свидетелство
 • Банкови извлечения
 • Банкова карта
 • Данъчен номер
 • Пари (в случай, че имате в наличност)
 • Здравна карта
 • Важни лекарства
 • Договор за наем
 • Ключ от жилището Ви
 • Номер за детските надбавки/ Kindergeldnummer
 • Медицински картон на детето / gelbes Untersuchungsheft
 • Медицински картон на майката / Mutterpass
 • Имунизационен паспорт
 • Вещи за училище, Бележник
 • Решение за родителските права
 • Любими играчки

Желателно е при постъпване в приюта да носите с вас възможно повече документи.