Kurmanci

Destpêk
mala otonomî jî Bo Jınan û zarokên wa Ji bo alîkarî û parêzgarı
dhena krın
Heger Hun buna qurbaniya Tund u Tijia yanjî Dest dirêjî krana ser
yanji 7derûnî an
çandî
û êşkencey Krin yanji aw tişte dibe sedema êş û
azara giran.
tund û tîjî gelek cor hana:
weki: Lêdan û Haraşa lekrn û zîndani krn û 3331Dest dirêjî krana ser
şaraf û Zawaça bzorı û hêrş kırne sar namus û çawlekrn û aw Karen xarab
hemî Jinan û zaroket wan awi laye zalameen wa yanji Malbata wan u
jiranet wa yanji har kaseki den Haraşa lıwan dkren
Ev dkaren le Mala Jınan emanat warbigrn.
Ji bo Hemi Jina haya le Mala Jinan bminet, be judaiy.

 • hager nasax bet an na
 • mafe manawa habet an na
 • haleta Economi her chy bet

ew Jinen le mala Jınan dijin ew xu be xu Jiyana xu û hemî karet xu be
xu diben berewa,
ew dikaren li we Mala bmenin taku ew Hez dikan.
ew mroven li were kar diken, hemî niheniet wa diparezên, ew hemî
Karmend Parastvanên û Alîkarê Hun di ben.
le we Male da niwisten û Manewa be berambere 24 Saat wakriya, û hemî
Zaniyariet we diparezên, em be kaseki nadain.

Lista fryaguzari
Biryara min
dirusta:
Ez Dichma mala Jinane!
qonaxa yekê:
Ez di telefonê we Jimara dikam lê Bajêre Neumünster 04321-46733
Pirs dikam ku Çe hana Jı bo min, Piştî wan, Karmand hemî Zanîna ji min
dibêje.
qonaxa duwê:
Jantaya safare xu hazr ka w

 • pênase mın
 • têde jidayîkbûnê
 • jimare Bank
 • karta Bank
 • karta tendurustî
 • Dermanen pêwîst
 • karta zariba
 • molata kar u manawa
 • Klilka mal

qonaxa Sê:
agar zarok habun

 • Cil û bergên wi
 • têde jidayîkbûnê
 • pênase zarok
 • karta tendurustî
 • Dermanen pêwîst
 • jimara kinder geld
 • penasa tendurustî
 • kartu tişten qutabxana
 • tişten taıbata wı

îmkana Piştî awa nekiri bm ew tişten pêwîst bedast bhinm. libar we
hande ez di lgel xo dibam.
qonaxa çare:
nha dikarim hundura qapi bgrm û bre bkawıma mala Jınan .
nha ra ew mala jı bo mın jeha amana ez lı we male jıana xo berdwam
dıkam