Shqip (Albanisch)

Në strehimoren e grave autonome, gratë dhe fëmijët e tyre mund të gjejnë mbrojtje, këshilla dhe mbështetje nëse ato kanë përjetuar dhunë fizike, mendore dhe/ose seksuale ose janë kërcënuar me to.

Dhuna ka shumë fytyra:

Rrahjet, kërcënimet, të bërtiturat, mbyllje, ngacmime seksuale dhe përdhunime, përndjekje, martesë të detyruar, tё mos merret seriozisht, monitorim dhe kontroll, gjymtimi gjenital femëror (FGM) dhe shumë më tepër.

Çdo grua dhe fëmijët e saj që përjetojnë dhunë ose kërcënohen nga bashkëshorti, (ish-) partneri, familja, fqinji apo persona të tjerë mund të gjejnë strehim në strehimoren e grave.

Çdo grua mund të vijë në strehimoren e grave, pavarësisht nga

  Shëndeti

 Leja e qëndrimit

  gjendja financiare

Jetën e tyre të përditshme e organizojnë vetë gratë dhe qëndrojnë në strehimoren e grave për aq kohë sa mendojnё se u nevojitet.

Punonjëset janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin.

Këshillimi dhe banimi në strehimoren e grave është anonime dhe pa pagesë.

Lista e urgjencës – Për këto gjera duhet t’i kem parasysh

Hapi i parë: Unë telefonoj strehën e grave Neumünster në 04321-46733. Aty do të informohem nëse ka ende një vend në dispozicion për mua. Nëse po, stafi do të më japë të gjitha informacionet e tjera të nevojshme.

Hapi i dytë: Po bëj gati valixhen time:

 • ID-Kartela
 • Certifikatën e lindjes
 • Libri Familjar
 • Pasqyrat e Llogarisë
 • Kartela e llogarisë
 • Para të gatshme (nëse ka)
 • Certifikatën e punësimit ose pensioni
 • Karta e sigurimit shëndetësor
 • Barnat e rëndësishme
 • Karta e tatimit mbi të ardhurat
 • Lejet e qëndrimit dhe punës
 • Kontrata e qirasë
 • Çelësi i banesës

Hapi i tretë nëse ju nevojitet: Në valixhen  për fëmijët kam futur:

 • Certifikatën e lindjes
 • Kartën e identitetit të fëmijës
 • Karta e sigurimit shëndetësor
 • Numri i përfitimit të fëmijëve
 • Barna të rëndësishme
 • Librezë e verdhë e provimit
 • Kartelën e vaksinimit
 • Pajisje shkollore
 • Dëftesat shkollore
 • Urdhër kujdestarie
 • Lodra e preferuar

Për shkak se mund të jetë e vështirë për mua të marr dokumentet që mungojnë më vonë, marr me vete sa më shumë që të jetë e mundur.

Hapi i katërt: Tani gjithçka që duhet të bëj është të kap valixhen time dhe të dal nga dera. Streha e grave do të më ndihmojë në rrugën time drejt një jete të vetëvendosur.