Polski

W samodzielnym schronisku dla kobiet, kobiety i ich dzieci znajdują ochronę, doradztwo i wsparcie,
jeśli doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej i/lub seksualnej lub są nią zagrożone.
Przemoc ma wiele twarzy:
Bicie, groźby, krzyki, przetrzymywanie w zamknięciu, molestowanie seksualne i gwałt ,
prześladowanie, przymusowe małżeństwo, brak szacunku, nadzór i kontrola,
okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM) i wiele innych.

Każda kobieta i jej dzieci, które doświadczają przemocy lub są zastraszane przez męża, (byłego)
partnera/partnerkę, rodzinę, sąsiadów lub inne osoby, może znaleźć schronienie w schronisku dla
kobiet.
Każda kobieta może przyjść do schroniska dla kobiet, niezależnie od
• Stanu zdrowia
• Zezwolenia na pobyt
• Sytuacji finansowej
Kobiety same organizują swoje codzienne życie i pozostają w schronisku tak długo, jak tego
potrzebują.
Personel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.
Porada i pobyt w schronisku dla kobiet są anonimowe i bezpłatne.

Lista rzeczy do zabrania w nagłym wypadku

Ze schroniskiem dla kobiet w Neumünster można się skontaktować w dzień i w nocy, dzwoniąc pod numer 04321-46733. Tam dowiesz się, czy jest jeszcze wolne miejsce. Wprzypadku wolnego miejsca otrzymasz
wszelkie dalsze informacje od personelu.
Jeśli to możliwe, prosimy o zabranie ze sobą następujących rzeczy/dokumentów:

 • Odzież
 • Artykuły higieniczne
 • Dowód osobisty/dowód osobisty dziecka/paszport
 • Akt urodzenia
 • Akt małżeństwa
 • Wyciągi z konta bankowego
 • Karta płatnicza
 • Numer identyfikacji podatkowej
 • Gotówka ( jeśli jest do dyspozycji)
 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • ważne leki
 • Umowa najmu
 • Klucz od mieszkania
 • Numer zasiłku rodzinnego na dziecko
 • Książeczka zdrowia dziecka
 • Karta ciąży
 • Karta szczepień
 • Materiały szkolne/świadectwa
 • Decyzja w sprawie opieki nad dzieckiem/uznania ojcostwa
 • Ulubione zabawki


Ponieważ późniejsze uzyskanie brakujących dokumentów może być trudne, prosimy o zabranie ze sobą jak największej
ilości dokumentów.
Wnagłym wypadku zawsze najpierw zapewnij bezpieczeństwo sobie i dzieciom!